Baza danych SQLite

Baza danych to ważna część każdego projektu i aplikacji. Jednym z rozwiązań jakie oferuje nam rynek jest SQLite. Wpis przedstawia podstawowe polecenia obsługujące bazę danych SQLite. Zapraszam po garść wiedzy!

Baza danych SQLite to jedno z rozwiązań dostarczanych dla języka SQL. Można ją pobrać z następującej strony:

https://www.sqlite.org/download.html

lub zainstalować odpowiedni pakiet z poziomu Visual Studio Code. W tym celu należy zainstalować SQLite z NuGet Package Manager i zakodować przestrzeń nazw do swojego projektu w następujący sposób:

using System.Data.SQLite;

Oto 6 metod obsługujących podstawowe polecenia dla bazy danych: tworzenie i usuwanie bazy danych, tworzenie tabeli, dodawanie rekordu, aktualizowanie tabeli, usuwanie rekordu z tabeli.

  1. Metoda tworząca bazę danych: CreateNewDatabase(); – obsługuje kwerendę do bazy danych poleceniem:
CREATE DATABASE <database_name>;

Pola potrzebne do utworzenia działającej bazy danych:

const string dirDB = @"E:\bazy\sqlite\";
const string fileDB = "my_database.sqlite";
string strConnection = @"Data Source=" + dirDB + fileDB + ";Version=3;";
SQLiteConnection cn;

Utworzenie katalogu dla bazy danych:

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(dirDB);
di.Create();
FileInfo fi = new FileInfo(dirDB + fileDB);

Utworzenie pliku dla bazy danych:

SQLiteConnection.CreateFile(dirDB + fileDB);

2. Metoda tworząca tabelę w bazie danych: CreateTables(); – obsługuje kwerendę do bazy danych poleceniem:

CREATE TABLE <table_name>;

3. Metoda dodająca rekord do bazy danych: AddNewRecord(); – obsługuje kwerendę do bazy danych poleceniem:

INSERT INTO <table_name>;

4. Metoda aktualizująca rekord w bazie danych: UpdateRecord(); obsługuje kwerendę do bazy danych poleceniem:

UPDATE <table_name>;

5. Metoda usuwająca rekord z bazy danych DeleteRecord(); – obsługuje kwerendę do bazy danych poleceniem:

DELETE FROM <table_name> WHERE <condition>;

6. Metoda usuwająca całą bazę danych DeleteDatabase(); – obsługuje kwerendę do bazy danych poleceniem:

DROP DATABASE <database_name>;

Do współpracy z bazą danych SQLite bardzo dobrze sprawdza się open-sourcowe narzędzie DB Browser for SQLite, które można pobrać z tej strony:

https://sqlitebrowser.org/

Można w nim wykonywać wszelkie operacje związane z relacyjną bazą danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *